29 april 2021

Nieuwsbrief bij de eucharistieviering van16 mei 2021

Over de viering, de collecte, Pinksternoveen en streaming

Nieuwsbrief bij de viering van 16 mei 2021

Eucharistieviering

                                     Voor de volledige nieuwsbrief klik hier

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.