31 mei 2021

Boekje met de liturgie voor de eucharistieviering 20 juni om 11.00 uur

De teksten en liederen van de eucharistieviering zijn weer beschikbaar
  

 

Naar de overkant

 

U  kunt de teksten en liederen voor deze viering hier binnenhalen
 

 

20 juni 2021

 

Voorganger: Pastoor Joachim Skiba

Lector: Coen van der Vliet

Projectkoor o.l.v. Frank Kooiman

Piano: Arthur Bouma

Koster: Marja Hogendoorn

Streaming: Adriaan van Es en Bart Verreijt

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.