29 april 2021

Boekje met de liturgie voor de eucharistieviering zondag 16 mei om 11.00 uur

De teksten en liederen van deze viering van Woord en Gebed zijn weer beschikbaar
 

God is liefde

 
 
U  kunt de teksten en liederen voor deze viering hier binnenhalen

 

Eucharistieviering

 

 

 

16 mei 2021 

 

Voorganger: Pastoor Joachim Skiba

Lector: Leonie van de Haterd

Cantor: Frank Kooiman

Piano: Martin Lorijn

Koster: Ab Olthof

Streaming: Phil en Eefke Jacobs 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.