22 april 2021

Kijken via katholiekamersfoort

U weet wellicht dat deze site op termijn op zal gaan in katholiekamersfoort.nl de site van de parochie OLVA. Deze verandering was nodig omdat de site xaveriusamersfoort aan herziening toe was. Besloten is de noodzakelijke vernieuwing in verband van OLVA aan te pakken, zodat de dienstverlening naar de eisen van deze tijd kan gegeven worden.

U kunt nui al via deze nieuwe mogelijkheid de stream volgen.

Klik maar eens op de deze link, dan komt u er direct.

De route daarheen is als volgt: 

ga naar katholiekamersfoort.nl/sfx/ <enter>

u ziet 3 kolommen, 

klik in dit geval op de linkerkolom vieringen 

De pagina Streamen en orde van dienst wordt geopend en u ziet meteen de uitzending

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.