26 april 2021

Onbegrip en verbijstering bij het Het Lokaal Team

reacties gevraagd

'' Het Lokaal Team SFX heeft met onbegrip en verbijstering kennis genomen van het eenzijdige besluit van het Bisdom dat de katholieke kerk niet langer zal bijdragen aan de oecumenische vieringen bij het Brandpunt. Wij voelen ons hier zelf in geraakt en spreken onze solidariteit uit naar de geloofsgemeenschap van het Brandpunt. We bereiden naar aanleiding hiervan twee brieven voor, een als steun aan het Brandpunt en een ander richting het parochiebestuur.

Inmiddels is in het Transitieteam in aanwezigheid van pastoor Skyba besloten om hierin met alle geloofsgemeenschappen gezamenlijk op te trekken en om er naar te streven om samen met het parochiebestuur een reactie naar het Bisdom te sturen. De brieven aan het Brandpunt en naar het parochiebestuur zullen worden getoond op deze website. De laatste zal zondag eerst, via of in de Nieuwsbrief,  in concept aan u als SFX geloofsgemeenschap worden voorgelegd, zodat we uw reacties kunnen meenemen. ''

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.