27 april 2021

Brandloper waarom?

In plaats van de gebruikelijke ‘Zandloper’ heeft het lokaal team, bestaande uit Zandraad en Pastoraatsgroep, besloten u allen een speciale editie te geven onder de veelzeggende titel ‘Brandloper’.

In plaats van de gebruikelijke ‘Zandloper’ heeft het lokaal team, bestaande uit Zandraad en Pastoraatsgroep, besloten u allen een speciale editie te geven onder de veelzeggende titel ‘Brandloper’. In deze uitgave wil het lokaal team haar zorgen met u delen op het vlak van geld. Naast alle andere zorgen die er zijn is dat een heikel onderwerp. De actie ‘Kerkbalans’ riep bij veel mensen de vraag op waar dat geld eigenlijk naartoe gaat. Naast de grote uitgaven als afdracht, salaris en onderhoud gebouw zijn er bijvoorbeeld ook de kosten van de vieringen. In onderstaand overzicht vindt u een globaal overzicht en daarbij een meer gespecificeerd overzicht van de kosten per viering.

 

We weten natuurlijk dat u trots bent op uw Sint Franciscus Xaveriuskerk. En met recht. De kerk staat fier overeind, onderhoud wordt steeds met zorg uitgevoerd, de vieringen zijn nog altijd mooi en zinvol en onze koren zijn gekend om de kwaliteit en dat willen we ook graag zo houden. Dat er veel mensen nodig zijn om dit alles in stand te houden is u ook bekend: heel veel vrijwilligers zijn bijzonder betrokken en steken heel veel tijd in de ‘SFX’ om die afkorting maar eens te gebruiken. Want zo wordt het gezegd: mijn kerk, mijn SFX. Maar vrijwilligers kunnen niet alles doen. Ook professionals leveren hun diensten. Binnen onze eigen kerk, maar ook in het bredere verband van de parochie ‘Onze Lieve Vrouw van Amersfoort’: OLVA en het Bisdom. Mensen als pastores en voorgangers hebben een baan met een bijbehorend salaris. Onze dirigent en de musici zijn nog de enige werknemers die wij uit eigen middelen bekostigen. De overigen worden betaald uit de gezamenlijke kas. Wij betalen dus 20 procent (nu nog) van de algemene kosten. Hierbij valt nog op te merken dat er de laatste jaren al ongelooflijk veel is bezuinigd dan wel weg-bezuinigd: met name op de personeelskosten. Er is geen diaconale medewerker meer; te duur. Pastoraal medewerkster Edith Vos heeft minder uren gekregen dan gewenst, Sytze van der Velde is niet vervangen en ook het centraal secretariaat heeft moeten inleveren. Dat er afdrachten zijn voor het Bisdom roept ieder jaar vragen op, maar zonder in details te willen treden kan wel worden gesteld dat ook dat geld goed wordt besteed; ook het Bisdom leeft niet van brood alleen.

 

Nogmaals, zonder al te gedetailleerd te zijn, willen wij hier toch nog eens uiteenzetten waar het geld vandaan komt en vooral ook waar het heen gaat. Let wel, het gaat hieronder alleen over onze geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius. De andere geloofsgemeenschappen hierin betrekken zou een vertekend beeld kunnen opleveren, aldus de financiële experts. En voor alle duidelijkheid lichten we er een kostenpost uit die wel uitgebreid wordt weergegeven: de vieringen. Te vaak wordt nog gedacht dat de vieringen in onze kerk niet veel kosten. “Wat kaarsen, beetje wierook, verlichting en dan zijn we er wel” is een veel gehoord verhaal. Dat het wel wat anders ligt, staat hieronder gespecificeerd:

 

Beide koren oefenen twee maal twee uur per week onder leiding van dirigent, bijgestaan door een pianist. De viering eist van dirigent en musicus nog eens een uur; plus nog een uur overleg met de voorganger. Bij elkaar dus twaalf uur, wat bij elkaar al 600,-- euro is. Daarbij komen nog kosten voor verwarming, licht, kaarsen, wierook, orde van dienst, stemmen en onderhoud van twee orgels en een vleugel; gebruik van pastorie, inclusief apparatuur als computer, kopieerapparaat en koffie. Grofweg is dat ook zo’n 150,-- euro per week. De kosten van een viering komen zo uit op ongeveer 750,-- euro per week. Het moet nog maar eens gezegd: dan is een ‘karig’ muntje (zelfs bij een volle kerk) op geen stukken na voldoende om de kosten te dekken. 

 

Totaal kosten/opbrengsten Sint Franciscus Xaverius:

personeelskosten                          34.600,--

kosten onroerend goed                 22.738,--

rente en kosten van schulden            547,--

kosten eredienst                              2.559,--

kosten pastoraal                                 610,--

beheerskosten                               10.740,--

incidentele lasten                                286,--

kosten/opbrengsten centrale org.   88.291,--  (=1/x deel van het totaal)

totaal                                            160.371,--

 

opbrengsten SFX                        116.405,--  -/-

 

Tekort                                              43.966,--


Het is duidelijk dat dit op den duur natuurlijk niet is vol te houden. De kosten stijgen, de inkomsten dalen. En vanuit de parochianen valt niet te verwachten, noch te verlangen dat dit gapende gat van vele duizenden euro’s jaarlijks wordt aangevuld, laat staan dat we in riante omstandigheden komen te verkeren. Als er niets gebeurt leidt dit onherroepelijk tot een rampzalig einde. Vanuit onze eigen geloofsgemeenschap zijn er wel ontwikkelingen opgestart om de inkomsten te verhogen. Maar helaas, ook in dit geval gaan de kosten voor de baat uit: om meer geld te genereren moet onze kerk geschikt gemaakt worden voor meer doeleinden dan alleen de erediensten en concerten. De daarmee geraamde kosten overschrijden ruimschoots de half miljoen. Er is weliswaar een (voorlopige) toezegging gedaan van 250.000 euro, maar een intensieve zoektocht in andere bronnen heeft tot op heden onvoldoende resultaat opgeleverd. Kortom; we willen graag onze kerk behouden op de manier die wij willen, maar een oplossing ligt niet in het verschiet. Wie een idee heeft: stap naar voren. Het bekende ‘penninkske van de weduwe’, hoe welkom ook, is niet meer voldoende

 

Met een oprecht vriendelijke groet,

Jos Smeels, voorzitter Zandraad en Marja Hogendoorn, voorzitter Pastoraatsgroep.

 

Cijfers aangeleverd door het penningmeesterteam.

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.