Wie zijn wij

De Stichting Vrienden van de kerk van ' t Zand is in 2015 opgericht om de culturele en historische betekenis van het kerkgebouw van de Franciscus Xaverius te ondersteunen in de ruimste zin van het woord.

De Stichting heeft een zuiver culturele, geen kerkelijke, doelstelling en is onafhankelijk maar streeft uiteraard een goede samenwerking na met de Zandraad en het parochiebestuur van Onze Lieve Vrouw.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Voorzitter: Bert van Boggelen 

bertvanboggelen@me.com

Secretaris: Bruno Groen 

bruno.groen@online.nl

Penningmeester: Bart de Vet 

bartdevet@gmail.com

Algemeen lid: Annemiek Hoogenboom 

a.hoogenboom@uu.nl

Algemeen lid: Nico den Besten 

ndenbesten@gmail.com

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.