Nieuws

Vrienden van 't Zand

Zoals u wellicht weet heeft de Stichting Vrienden van ’t Zand (niet te verwarren met de Vereniging Geloofsgemeenschap 't Zand red.) het initiatief genomen om een boek samen te stellen over de geschiedenis van de kerk van Sint Franciscus Xaverius aan ’t Zand. Aanleiding voor dit initiatief is het 200-jarig bestaan van de kerk in 2017. Het boek gaat niet alleen over de geschiedenis van het kerkgebouw  maar het  beschrijft ook in woord en beeld de geschiedenis van de geloofsgemeenschap en van de liturgievieringen in de parochie van Sint Franciscus Xaverius.
Het boek verschijnt in mei 2017 en zal op zaterdag 13 mei feestelijk worden gepresenteerd op een symposium met diverse sprekers.


De Sint Franciscus Xaveriuskerk kerk is als een van de eerste katholieke kerken in Nederland in
overwegend classicistische stijl gebouwd en is daarmee een ‘Waterstaatskerk-avant-la-lettre’.
In het fraaie boek wordt niet alleen de geschiedenis van het kerkgebouw en van de kunst en
architectuur in het gebouw beschreven maar worden ook de wederwaardigheden geschetst
van de geloofsgemeenschap, waaraan de kerk de afgelopen 200 jaar onderdak bood. Ook
wordt beschreven hoe de geloofsviering, zowel in de liturgie als in de muziek, in de afgelopen
200 jaar is veranderd.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de periode 1974 – 1992 waarin het Omroeppastoraat
van de KRO in Amersfoort was gevestigd en de wekelijkse televisieuitzendingen vanuit
de kerk aan ‘t Zand werden verzorgd. De kerk en de parochie kregen daardoor landelijke bekendheid.

De Stichting Vrienden van ’t Zand, die zich al geruime tijd inzet voor de instandhouding en verbetering van de monumentale Sint Franciscus Xaveriuskerk, heeft het initiatief genomen voor het verschijnen
van dit boek. De Stichting zocht zes auteurs van naam aan om de geschiedenis van de kerk en van de geloofsgemeenschap vanuit verschillende invalshoeken te beschrijven.

Auteurs, inhoud en redactie

Dr. Ruud Meijer schetst het ontstaan van het kerkgebouw in 1817 in de context van de ontwikkeling
van het katholicisme in Amersfoort en in Nederland in de 19e eeuw.

Dr. Ton van Schaik belicht de periode waarin de kerk landelijke bekendheid kreeg als zetel van het
Omroeppastoraat van de KRO. De invloed van de komst in 1974 en van het vertrek in 1992 van het
Omroeppastoraat op de parochiegemeenschap komen aan de orde.

Drs. Martin Lorijn (vaste organist en pianist in de kerk) beschrijft de geschiedenis van de muziekbeoefening,
de liturgische gezangen,de koren, de instrumenten en de orgels in de kerk.

Drs. Phil Jacobs schetst de verandering van de liturgische praktijk aan ’t Zand tegen de achtergrond
van de liturgische regelgeving door de bisschoppen en Rome.

Dr. Lex van de Haterd belicht de periode na het vertrek van het Omroeppastoraat waarin de parochie,
zoals zovele andere, haar zelfstandige status verloor en onderdeel werd van de nieuwe parochie
van OLV van Amersfoort.

Dr. Annemieke Hoogenboom, kunsthistoricus en docent aan de Universiteit Utrecht, beschrijft
de architectuur en de kunst in de kerk.

Ria en Wim Sweers schrijven over de kinderen
in de kerk.

Eindredacteur is drs. Burchard Elias, historicus en oud-directeur van museum Flehite in Amersfoort.
De kern-redactie bestaat uit drs. Bruno Groen, dr. Annemieke Hoogenboom en dr. Lex van de Haterd.

Drs. Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort, schrijft het voorwoord bij dit jubileumboek.

Hieronder vindt u de aanvangstijd van het symposium en de mogelijkheid het boek te bestellen.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.